Studia

Theologica

Transsylvaniensia

A Studia Theologica Transsylvaniensia (StThTr) a gyulafehérvári Római Katolikus Papnevelő Intézet és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Római Katolikus Teológia Karának (Pasztorálteológiai Intézet) évente megjelenő, referált tudományos folyóirata. A periodika lehetőséget biztosít a teológia területén elért kutatási eredmények közlésére, valamint a vele határos tudományterületekkel folytatott tudományos párbeszédre. A folyóirat bírálati rendszerű, a benyújtott kéziratokat a különböző szakterületek elismert képviselői véleményezik.