A szerkesztőség kötelezettségei

A közzétételre vonatkozó döntés meghozása

  • A főszerkesztő dönt a folyóirathoz benyújtott kéziratok közzétételéről: közzéteszi, átdolgozás után közzéteszi vagy elutasítja. A döntés meghozatalánál a társszerkesztővel és/vagy a Szerkesztőbizottság tagjaival is konzultálhat.
  • A benyújtott kéziratok közzétételére vonatkozó döntésnél a szerző faji hovatartozása, neme, szexuális irányultsága, vallási meggyőződése, etnikai származása, állampolgársága vagy politikai filozófiája nem játszhat semmilyen szerepet. A közzétételre vonatkozó döntés kizárólag a kézirat minőségének megítélésén alapul (pl. a folyóirat profiljához való kapcsolódás, eredetiség, érvényesség, érthetőség).
  • A Szerkesztőbizottság és a Nemzetközi Tanácsadó Testület tagjai csak akkor publikálhatnak, ha a benyújtott kéziratok elbírálási folyamatából teljesen ki vannak zárva. Ha a kéziratot a főszerkesztő nyújtja be, a publikálásról szóló döntést a társszerkesztő egyedül hozza meg, egy külső, független szaklektor véleménye alapján.


Szakmai bírálat lefolytatása

  • Amennyiben a főszerkesztő úgy ítéli meg, hogy a beküldött kézirat megfelel a folyóirat alapkövetelményeinek, akkor megbízza az egyik társszerkesztőt a kézirat szakmai bírálatának a lebonyolításával.
  • A megbízott társszerkesztő a kéziratot úgynevezett "kettős vak lektorálás" (double-blind peer review) keretében két szakértővel véleményezteti.
  • Szakmai bírálatra való felkérést a Szerkesztőbizottság és a Nemzetközi Tanácsadó Testület tagjai mellett más szakértők is kaphatnak.


Bizalmas adatkezelés

  • A benyújtott kéziratokkal kapcsolatban a főszerkesztő, a társszerkesztő és a szerkesztőség munkatársai csak a szerzőknek, a kijelölt szaklektoroknak és a tanácsadásra felkért szerkesztőbizottsági tagoknak adhatnak ki információt.


Összeférhetetlenség elkerülése

  • A benyújtott kéziratokban közölt, korábban nem publikált anyagokat a szerkesztőség tagjai nem használhatják fel saját kutatási és publikációs céljaikra, csupán a szerző kifejezett írásbeli hozzájárulásával.