A szerzők kötelezettségei

Eredetiség

  • A szerzők szavatolják, hogy a benyújtott kézirat saját, eredeti munkájuk, amelyet máshol nem közöltek, valamint máshova nem nyújtottak be közlésre.


Felhasznált források helyes használata

  • A szerzők pontosan idézik mások munkáját, és minden olyan publikációra hivatkoznak, amely befolyásolta a saját kutatásukat.

  • A plágium bármely formájának alkalmazása a kézirat elutasítását eredményezi.


Szerzőség

  • Csak az a személy tüntethető fel szerzőként, aki a kézirat elkészítésében részt vett vagy jelentős szellemi tartalommal járult hozzá annak elkészültéhez.
  • A szerzőség etikátlan használata a kézirat elutasításához vezet.

Összeférhetetlenség elkerülése

  • A szerzőknek nyilatkozatot kell csatolniuk, ha pénzügyi vagy egyéb összeférhetetlenség esete állhat fenn.
  • A kutatás elvégzéséhez kapott pénzügyi támogatásokat minden esetben nyilvánosságra kell hozni.