A FOLYÓIRATRÓL

A folyóirat célkitűzése:

  • a teológia és a vele határos tudományterületeken elért kiemelkedő kutatási eredmények közlése
  • az interdiszciplináris párbeszéd és a tudományos teológiai kutatás erősítése magyar nyelvterületen

Rovatok:

  • Tanulmányok: szakmailag lektorált (peer-reviewed), eredeti cikkek

  • Műhely: mesteri és doktori hallgatók szaktanár ajánlásával ellátott, magas színvonalú kutatási eredményei

  • Források: az erdélyi egyháztörténelmet érintő, eddig kiadatlan történelmi dokumentumok

  • Könyv-recenziók

Alapítás:

Megjelenés: 2000 óta

Periodicitás: évi 2 szám

Nyelve: magyar (esetenként angol, német vagy olasz), idegen nyelvű (főként angol) rezümékkel

ISSN: 1582-0661

DOI: 10.52258/STTHTR

Kiadó: A gyulafehérvári Római Katolikus Papnevelő Intézet és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Római Katolikus Teológia Kara (Pasztorálteológiai Intézet) a budapesti Szent István Társulat és a kolozsvári Verbum Kiadó közös gondozásában

Terjesztési forma: nyomtatva & online

Elérhetőség:

KAPCSOLAT

Studia Theologica Transsylvaniensia

RO-510009 Alba Iulia

Strada Gabriel Bethlen 3

E-mail: office.studia@gmail.com