A szerzők kötelezettségei

A szerző szavatolja, hogy a benyújtott kézirat saját, eredeti munkája, amelyet máshol nem közölt vagy más tudományos fórumhoz nem nyújtott be közlésre.

A recenzióknak pontosnak, elfogulatlannak és összehasonlító szemléletűnek kell lenniük.

A folyóirat fenntartja a jogot, hogy a beküldött kéziratokat bármikor átvilágítsa plágium felderítő szoftverrel. A plágium bármely formájának alkalmazása a kézirat elutasítását eredményezi. A folyóirat jelentést tesz minden plágiumgyanús esetről.

Csak az ismerhető el a tartalomért felelősséggel tartozó szerzőként, aki a kézirat elkészítésében részt vett vagy jelentős szellemi tartalommal járult hozzá annak elkészültéhez. Minden személy, aki a kézirat megalkotásában nem a fentieknek megfelelő mértékben járult hozzá, szerzőként nem szerepeltethető. A szerzőség etikátlan használata a kézirat elutasításához vezet. Erre a következő esetekben kerülhet sor:

  • Ajándék-, ill. vendég szerzőség (gift, honorary or guest authorship): olyan személy van feltűntetve a szerzőként, aki nem vett részt a tanulmány elkészítésében;
  • A szerzőség megtagadása (denial of authorship), valamint a szellemszerzőség (ghost authorship): a tanulmány elkészítésében résztvevő személy nincs feltüntetve a szerzők között, illetve köszönetnyilvánításban sem részesül;
  • Betolakodó szerzőség (coercive authorship): a szerzők között olyan személy szerepel, aki "megfélemlítés" révén vált szerzővé;
  • Kölcsönös szerzőség (mutual support authorship): két vagy több szerző megegyezik abban, hogy egymást kölcsönösen szerzőként tüntetik fel, jelentősebbnek állítva be ezzel munkásságukat.