A szerkesztőség kötelezettségei

A szerkesztőség az írások minőségének megítélését a szerző korától, nemétől, származásától, szexuális irányultságától, vallási hovatartozásától, nemzetiségétől, állampolgárságától és politikai meggyőződésétől függetlenül végzi.

A szerkesztőség minden tagja bizalmasan kezeli a lektorálási folyamatot. Nem adhat ki semmilyen, a kézirattal kapcsolatos információt vagy elérhetőséget olyannak, aki nem vesz részt a lektorálási folyamatban.

A szerkesztőség figyel arra, hogy a közölt írások megfeleljenek a nemzetközileg elfogadott etikai normáknak és az akadémiai bevett gyakorlatnak. Feladatai közé tartozik továbbá a folyóirat népszerűsítése, szakmai színvonalának emelése, a tudományos vita függetlenségének biztosítása, valamint a szellemi tulajdonjog védelmezése.

A szerkesztőség bármely tagjának joga van publikálni a StThTr folyóiratban. Az általuk benyújtott kéziratok elbírálásnál is ugyanazok a szabályok érvényesek, mint bármely más szerző esetében. A folyóirat szerkesztőségének tagjai csak abban az esetben publikálhatnak, amennyiben a benyújtott kéziratok értékelési folyamatából teljesen kimaradnak. Amennyiben a főszerkesztő nyújt be kéziratot, a Társult szerkesztő egyedül felel a lektorálási folyamatért, illetve ő dönt a kézirat megjelentetéséről is. Ugyanez érvényes fordítva is.


A főszerkesztő felel a folyóiratban publikált minden egyes anyagért. Ő dönt a benyújtott kéziratok megjelentetéséről a társult szerkesztő, a szerkesztőbizottság és a külső szaklektorok állásfoglalása alapján.

A főszerkesztő a szakmai lektorálás (peer review) elvégzése előtt visszautasíthatja a benyújtott kéziratot, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az nem felel meg a formai követelményeknek, illetve nem illik bele a folyóirat profiljába.

A főszerkesztőnek kötelező visszautasítania a kéziratot (akár a szakmai szaklektorálás elvégzése előtt), amennyiben a kéziratot benyújtó személy szerzőségével kapcsolatban kételyek merülnek fel (lásd alább a szerzőkre vonatkozó etikai útmutatót).

Amennyiben a főszerkesztő a szerkesztőség tagjaitól, illetve valamelyik szaklektortól tudomást szerez egy hitelesnek látszó etikai kötelezettségszegésről (pl. plágium), a társult szerkesztővel együttműködésben az ő feladata az ügy kivizsgálása .


A társult szerkesztőnek kulcsfontosságú szerepe van a lektorálási folyamat (peer review) megfelelő és szabályszerű kivitelezésében. A főszerkesztővel egyeztetve gondoskodik a megfelelő szaklektorok kiválasztásáról, amelynél kikérheti a szerkesztőbizottság és a Nemzetközi Tanácsadó Testület véleményét is. A lektorálási folyamat alatt figyel arra, hogy minden egyes kézirat - az etikai kódexet tiszteletben tartva - egyforma elbírálásban részesüljön. Etikai visszaélés esetén tájékoztatja erről a főszerkesztőt.

A lektorok kiválasztásának szempontjai:

  • Tudományos fokozattal rendelkeznek;
  • Az adott szakterület elismert szakemberei;
  • Vállalják, hogy a megadott határidőre átolvassák és lektorálják a megküldött tanulmányt.


A "Műhely"-rovatot szerkesztői fiatal doktoranduszok, akik az általuk vezetett rovat működését és megfelelő szakmai színvonalát biztosítják.


A szerkesztőbizottság és a Nemzetközi Tanácsadó Testület tagjai tudományos fokozattal, valamint aktív és eredményes kapcsolatrendszerrel rendelkező szakemberek, akik véleményükkel, javaslataikkal, támogatásukkal elősegítik a folyóirat fejlődését, nemzetközi népszerűsítését és eredményes működését.