A szaklektorok kötelezettségei

A szaklektor feladata, hogy értékelje a benyújtott kéziratok szakmai és stílusbeli minőségét és a hibákat lehetőség szerint javítsa a szövegben és tüntesse fel a lektori jelentésben.

A szaklektor egy bírálati űrlapon, ötfokozatú skála segítségével értékeli a bírált tanulmányt, illetve megfogalmazza a kézirat publikálására tett javaslatát.

A kézhez kapott tanulmány lektorálása során a szaklektornak a következő etikai irányelveket kell szem előtt tartania:

  • Minden kézhez kapott kéziratot elfogulatlanul lektorál.
  • A véleményezett kéziratokról objektív, szakmailag megfelelően alátámasztott, konstruktív, írásos lektori jelentést állít ki.
  • Bármilyen felmerülő összeférhetetlenséget jelent a főszerkesztőnek/ társult szerkesztőnek, mielőtt elfogadná a kézirat lektorálására a felkérést.
  • Haladéktalanul jelenti a főszerkesztőnek/ társult szerkesztőnek, ha a lektorálás alatt álló kézirat nagymértékben hasonlít bármilyen olyan publikált tanulmányra vagy más beadott kéziratra, amelyet ő ismer.
  • A lektorálási folyamatot bizalmasan kezeli. Nem adhat ki semmilyen, a kézirattal kapcsolatos információt olyannak, aki nem vesz részt a lektorálási folyamatban.
  • Mindent megtesz annak érdekében, hogy lektori jelentését időben leadja. Késlekedés esetén tájékoztatja a főszerkesztőt/ társult szerkesztőt.