Szakmai bírálat

A közölt tartalom minőségének és eredetiségének biztosítása érdekében a Tanulmányok rovathoz benyújtott kéziratokat kettős vak lektorálás révén egy, a szerzőtől független, az adott szakterületen jártas szaktekintély bírál el (double-blind peer review).

A szakmai bírálat (peer review) folyamata a következő lépésekből áll:


1. Kézirat benyújtása

 • A szerző a kéziratot egy online űrlap segítségével nyújtja be.


2. A főszerkesztő ellenőrzi a kéziratot

 • A főszerkesztő ellenőrzi, hogy a kézirat beilleszkedik-e a folyóirat profiljába és megfelel-e a szerzői útmutató alapkövetelményeinek. Amennyiben a kézirat nem felel meg ezeknek a feltételeknek, minden további lektorálás nélkül visszautasítható.


3. A szakmai bírálat lebonyolításáért felelős társszerkesztő kijelölése 

 • A főszerkesztő megbízza az egyik társszerkesztőt a kézirat szakmai bírálatának a lebonyolításával.


4. A szaklektor felkérése a szakmai bírálat elvégzésére

 • A kijelölt társszerkesztő a szakmai bírálatra olyan személyeket kér fel, akik a bírálandó tanulmány témájában jártasak és a szerzőtől függetlenek. A folyóirat fenntartja a kettős anonimitást, így a szaklektorok és a szerző(k) nem ismerhetik egymás kilétét (double-blind peer review).


5. Válasz a felkérésre

 • A szaklektorok mérlegelik a felkérést, figyelembe véve a megküldött tanulmány témájában való jártasságukat, az összeférhetetlenség lehetőségét, valamint megadott határidőt. Ezután jelzik a társszerkesztőnek, hogy elfogadják vagy elutasítják a szakmai bírálatra való felkérést. Amennyiben nem tudják vállalni a kézirat szakértői véleményezését, lehetőség szerint, más szaklektort is javasolhatnak.


6. A szakmai bírálatok elkészítése

 • A szaklektorok egy bírálati űrlap segítségével véleményezik a kéziratot és javaslatot tesznek annak közzétételére:
 • Közlésre javasolt módosítások nélkül
 • Közlésre javasolt kisebb módosításokkal
 • Közlésre javasolt nagyobb módosításokkal
 • Nem javasolt közlésre

7. A szakmai bírálatok kiértékelése és a közzétételre vonatkozó döntés meghozatala

 • A szakmai bírálat lebonyolításáért felelős társszerkesztő a főszerkesztővel konzultálva mérlegeli a visszaküldött véleményeket, aki szakértői véleményezés alapján dönt a kézirat közzétételéről. Ha a szakmai bírálatok jelentősen eltérnek egymástól, a főszerkesztő a döntés meghozatala előtt felkérhet egy harmadik szaklektort is a kézirat újabb véleményezésére.


8. A kézirat közzétételére vonatkozó döntés közlése

 • A főszerkesztő e-mail-ben közli a szerzővel a kézirat közzétételére vonatkozó döntést.


9. További lépések

 • A módosítási javaslat nélkül elfogadott kéziratokat a szerkesztőség elküldi a kiadóvállathoz.
 • A nagyobb vagy kisebb módosítási javaslattal elfogadott kéziratokat, a főszerkesztőnek a kézirat közzétételére vonatkozó döntéséhez a szaklektorok építő jellegű észrevételeit is mellékelnie kell, hogy a szerzők ezek alapkán átdolgozhassák az eredeti kéziratot.
 • Ha a kézirat nagyobb módosításokkal került elfogadásra, a szaklektoroknak ellenőrizniük kell az átdolgozott változatot és jelezniük kell a szerkesztőségnek, hogy elfogadják-e az átdolgozott változatot.
 • Ha a kéziratban csak kisebb változtatásokat kértek a szaklektorok, a módosításokat a szakmai bírálat lebonyolításával megbízott társszerkesztő ellenőrzi le.
.