Szerzői útmutató

Kézirat benyújtása

 • A szerzők a kéziratukat a "Kézirat benyújtására" kattintva egy online űrlap segítségével tölthetik fel.
 • A kézirat benyújtása előtt a szerzőknek meg kell bizonyosodniuk, hogy a kézirat:
 1. beilleszkedik a folyóirat profiljába és követi annak céljait;
 2. eleget tesz az etikai kódex követelményeinek;
 3. az alábbi formai és hivatkozási útmutatót szem előtt tartva készült el.

A kézirat nyelve

 • A folyóirat főként magyar nyelvű írásokat közöl, de angol (brit), német és olasz nyelvű tanulmányokat is szívesen közöl.
 • Ha a szerző nem az anyanyelvén írta a tanulmányt, a kézirat benyújtása előtt a szöveget nyelvi szaklektornak is át kell néznie.

A kézirat terjedelme

 • Tanulmány: 30 000 – 40 000 karakter (szóközökkel)
 • Műhely-Jegyzet: 20 000 – 30 000 karakter (szóközökkel)
 • Forrás: 15 000 – 30 000 karakter (szóközökkel)
 • Recenzió: 5 000 – 15 000 karakter (szóközökkel)

A kézirat részei

Tanulmány & Műhely-Jegyzet

 • A kézirat címe magyarul és angolul
 • A szerző neve, affiliációja/munkahelye (intézmény, város, ország) magyarul és angolul, email cím
 • Kivonat (Abstract) angolul: max. 1 000 karakter (szóközökkel)
 • Kulcsszavak angolul: min. 3 – max. 8 szó vagy kifejezés
 • Főszöveg magyarul/angolul/németül/olaszul lábjegyzetekkel (nem végjegyzetekkel)
 • Irodalomjegyzék (bibliográfia)

Forrás

 • A forrásközlemény szerzője (ha ismert) és címe magyarul és angolul
 • A forrásközleményt megjelentető személy adatai: név, affiliáció/munkahely (intézmény, város, ország), email cím
 • Kivonat (Abstract) angolul: max. 1 000 karakter (szóközökkel)
 • Kulcsszavak angolul: min. 3 – max. 8 szó vagy kifejezés
 • Bevezetés a forrásközleményhez
 • A forrásközlemény levéltári lelőhelye
 • A forrásközlemény pontos szövege, ha szükséges kritikai megjegyzésekkel a lábjegyzetben

Recenzió

 • A recenzált mű adatai: szerző(k)/szerkesztő(k), cím, kiadó, kiadás helye és éve, ISBN, oldaszámok
 • A recenzáló személy adatai: név, affiliáció/munkahely (intézmény, város, ország), email cím
 • A recenzió szövege

A kézirat formázása

 • Formátum: A kéziratokat Word formátumban kell benyújtani (.doc or .docx); amennyiben a kézirat nem latin betűket is tartalmaz, a dokumentumot .pdf formátumban is csatolni kell
 • Oldalbeállítások: A4; 2,50 cm oldalmargóval
 • Sorköz: 1,5 pt
 • Bekezdések behúzása: 0.50 cm
 • Betű:
 • Latin betűk esetén: Times New Roman
 • Nem latin betűk (pl. héber és görög betűk) esetén: Unicode-betűk, mint pl. az SBL betűk vagy dőlt betűvel átírva
 • Betűstílus és - méret:
 • Cím: normál, középre zárt, 18 pt
 • A szerző neve: normál, kiskapitális, középre zárt, 14 pt
 • A szerző affiliációja és email címe: normál, középre zárt, 10 pt
 • Kivonat (Abstract) és kúlcsszavak: dőlt, sorkizárt, 11 pt
 • Alcímek:
 • 1. Első címfokozat: normál, középre zárt, 16 pt
 • 1.1. Második címfokozat: normál, középre zárt, 14 pt
 • 1.1.1. Harmadik címfokozat: dőlt, balra zárt, 12 pt
 • Főszöveg: normál, sorkizárt, 12 pt
 • Lábjegyzetek: normál, 10 pt
 • Irodalomjegyzék (bibliográfia): normál és dőlt (lásd a hivatkozási segédletet alább), 10 pt
 • Idézetek:
 • A szószerinti idézetek jelöléséhez dupla idézőjelet (macskakörmöt), míg az idézeten belüli idézetek jelölésére félidézőjelet használunk.
 • A rövid idézeteknek folyamatosan kell megjelenniük a főszövegben; a (40 szónál) hosszabb idézeteket külön bekezdésekben kell feltüntetni.

Hivatkozási útmutató

Lábjegyzetek

 • A kézirat szövegében a lábjegyzetek számai az idézetet vagy a hivatkozott információt követik; a lábjegyzetszámokat az írásjelek (pl. vessző, pont) után kell elhelyezni szóköz nélkül.
 • A lábjegyzeteknek csak a legfontosabb információkat kell tartalmazniuk az idézett vagy hivatkozott mű kapcsán: a szerző(k) vagy a szerkesztő(k) vezetékneve (kiskapitálissal); cím (normál betűtípussal); oldalszám(ok).

Irodalomjegyzék (bibliográfia)

 • Az irodalomjegyzék a kéziratban idézett vagy hivatkozott művek teljes listáját tartalmazza, feltüntetve minden fontos bibliográfiai adatot az alábbi útmutató szerint.